Regulamin

REGULAMIN                TRASA               INFORMACJE ORGANIZACYJNE               ŚWIADECTWA               GALERIA


 

Regulamin Pielgrzymki „Bydgoski Józef rowerem na Jasną Górę”

 

  1. Każdy pielgrzym przed udziałem w pielgrzymce „Bydgoski Józef rowerem na Jasną Górę” powinien zapoznać się z niniejszym regulaminem i zaakceptować jego warunki
  2. Pielgrzymka jest aktem religijnym o charakterze dziękczynno-pokutnym, mającym na celu ożywienie wiary i ubogacenie ducha poprzez modlitwę oraz trud pielgrzymi, a także wyjednanie łask za przyczyną Matki Bożej Częstochowskiej. W związku z tym każdy pielgrzym bierze czynny udział w każdej Eucharystii, Liturgii Godzin, modlitwie oraz innych praktykach religijnych
  3. W Pielgrzymce mogą wziąć udział osoby od 18 roku życia, które zaakceptują niniejszy regulamin. Osoby niepełnoletnie za zgodą organizatora mogą udać się na pielgrzymkę z pełnoletnim opiekunem.
  4. Każdy pielgrzym wyruszający na pielgrzymkę bezwzględnie zobowiązany jest do posiadania odpowiednio dopasowanego kasku oraz sprawnego technicznie roweru.
  5. Na pielgrzymce obowiązuje zakaz spożywania alkoholu w jakiejkolwiek postaci.
  6. Każdy pielgrzym jest całkowicie odpowiedzialny za swoje rzeczy i zabezpieczenie roweru – organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy zaginione, skradzione lub uszkodzone.
  7. We wszelkich sprawach nieujętych powyższym regulaminem decyzję podejmuje ksiądz kierownik.
  8. Nieprzestrzeganie regulaminu, poleceń organizatora, a także postawy niezgodne z celami i duchem pielgrzymki powoduje bezwzględne wykluczenie z grona pielgrzymów.
  9. Akceptacja niniejszego regulaminu oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych (w przypadku osób niepełnoletnich rodzic lub opiekun prawny) zawartych w formularzu zgłoszeniowym oraz zgodę na wykorzystanie wizerunku pielgrzyma w Internecie (w postaci zdjęć). Administratorem danych osobowych pielgrzymów jest Parafia pw. Św. Józefa Rzemieślnika w Bydgoszczy, ul. Wł. Bełzy 11, 85-817 Bydgoszcz.