Bractwo św. Józefa

Bractwo św. Józefa jest nową forma stanowego duszpasterstwa mężczyzn na miarę potrzeb rodziny i Kościoła w dzisiejszych czasach. A potrzeby te – jak wiemy – są ogromne. Zaangażowanie mężczyzn w Bractwo św. Józefa ma umożliwić duszpasterzom rozeznanie duchowych potrzeb mężczyzn, towarzyszenie w ich troskach oraz oferowanie konkretnej pomocy w rozwiązywaniu pojawiających się w ich życiu problemów. A jeśli dokonuje się to na modlitwie i wzywaniu wstawiennictwa św. Józefa, możemy być niemal przekonani, że dzieło wyda błogosławione owoce w życiu rodzin i całej wspólnoty parafialnej.