Chrzest Święty

Chrzest święty udzielany jest w każdą niedzielę w czasie Mszy św. o godz. 12.00 oraz w sytuacjach nadzwyczajnych w innych terminach. Zgłaszamy chrzest w kancelarii parafialnej, przynosząc akt urodzenia dziecka. Rodzice chrzestni przynoszą ze swoich parafii zaświadczenie, że są wierzącymi
i praktykującymi katolikami.