Historia

parafii św. Józefa Rzemieślnika w Bydgoszczy.

 

Początki współcześnie istniejącej parafii św. Józefa Rzemieślnika w Bydgoszczy sięgają pierwszej dekady XX wieku. Wówczas w 1906r. powstał budynek dla zboru ewangelicko- unijnego, gdyż w skutek zaborów, na terenach Grodu nad Brdą większość ludności stanowili protestanci. Relacja protestantów do katolików zmieniła się w XX- leciu Międzywojennym. W duchu duszpasterskiej troski o miejscową ludność, dotkniętą ubóstwem i rozprzestrzeniającymi się sektami, podjęto działania, aby utworzyć nową parafię na tzw. Małych Bartodziejach i Zimnych Wodach. Na proboszcza, nowopowstającej wspólnoty został wybrany wikariusz Fary Bydgoskiej ks. Kopeć. Utworzył on Komitet Budowy Kościoła i podjął pierwszą próbę pozyskania budynku wspólnoty ewangelickiej, na co nie zgodziły się władze duchowe w Berlinie. Wybrano nową lokalizację- mury po fabryce tlenu, przez cały ten czas rozmów dot. budynków Eucharystię sprawowano w szkole przy ul. Toruńskiej.

Wszelkie działania przerwała II Wojna Światowa. Po jej zakończeniu w 1945r., w skutek starań ks. Kanonika Konopczyńskiego, Komitet Obywatelski Miasta Bydgoszczy przekazał ks. dziekanowi zezwolenie na przejęcie na własność 10 kościołów i kaplic, w tym kościoła przy ul. Toruńskiej. W tym samym roku, w tejże świątyni pierwszą Mszę Świętą odprawił ks. Józef Kobza. Na terenie parafialnym zamieszkał ks. Piotr Rynkiewicz, który bezzwłocznie przystąpił do prac remontowych, jakich wymagał budynek sakralny. Kościół był filią parafii farnej do 1 X 1946r. Status prawny zmienił dekret ordynariusza archidiecezji Gnieźnieńskiej Prymasa Polski Augusta Hlonda.

Pierwszym proboszczem parafii został ks. Piotr Rynkiewicz, służąc w tej wspólnocie przez 14 lat. Jego następcą do 1968r. był ks. Zenon Plutowski, po którym administratorem parafii został ks. Kazimierz Frąckowski. Przed proboszczem z lat 70. XX w. stanęło wiele wyzwań. Jednym z podstawowych był fakt, że jeden z najmniejszych kościołów w Bydgoszczy stał się świątynią dla 70 tyś. wiernych. Wówczas od 1976r. zaczęły powstawać nowe parafie na Wyżynach, Kapuściskach, Wzgórzu Wolności i Glinkach. W latach 80- tych powstaje, dzięki zaangażowaniu proboszcza i parafian, dom katechetyczny. W 1992r. umiera ks. Frąckowski, a jego następcą na 24 lata zostaje ks.Franciszek Nowakowski. Przez ponad dwie dekady swojej służby ks. Proboszcz wprowadza wiernych w nowe tysiąclecie oraz dokonuje gruntownych prac remontowo- konserwatorskich, przygotowując świątynię do konsekracji w 2006r., której dokonał JE ks. bp Jan Tyrawa. Wnętrze kościoła, łączące trzy style neoromański, neobarokowy oraz dominujący na nimi neogotycki odzyskało świeżość i blask, zaś z wieży kościoła rozbrzmiewa nowy dzwon Jan Paweł Wielki- wotum wdzięczności parafian.

Z dniem 15. grudnia 2015r. proboszczem parafii został ks. Bogusław Konieczka.