Kapłani

Proboszcz: ks. Bogusław KONIECZKA

Wikariusz: ks. Łukasz KRZEWIŃSKI