Bierzmowanie

Sakramentu Bierzmowania, udziela Ksiądz Biskup raz w roku młodzieży w klasie pierwszej szkoły średniej. Młodzież przygotowuje się do jego przyjęcia w cyklu trzyletnim w klasie siódmej,ósmej szkoły podstawowej i pierwszej szkoły średniej. Równolegle w szkole podczas katechezy i w parafii podczas katechez parafialnych.