PLAN KOLĘDY

 

 

Wizyta duszpasterska, zwana kolędą, jest spotkaniem duszpasterza z wiernymi w ich domach w okresie dorocznych obchodów tajemnicy Bożego Narodzenia lub ich bezpośredniej bliskości. Kapłan, kierowany miłością pasterską, odwiedza wiernych z Bożym błogosławieństwem, modli się razem z nimi, umacnia ich w wierze i praktykach religijnych. Kolęda służy również: pogłębianiu więzi pomiędzy duszpasterzem i parafianami, rozeznawaniu ich potrzeb i warunków życia, niesieniu im pomocy w wypełnianiu własnych zadań, a jeżeli w czymś nie domagają, roztropnemu korygowaniu ich postępowania.