PLAN KOLĘDY

 

Pamiętajmy zawsze na pierwszym planie w każdej kolędzie jest modlitwa i błogosławieństwo. Można powiedzieć, że odwiedziny duszpasterskie mają charakter domowej liturgii.

Plan Kolędy 2019/20

 

Poniedziałek 27 stycznia – 1. ul. Smoleńska 74 – 62

                                                        2. ul. Smoleńska 2 – 13, Smoleńska od końca, Mokra

Wtorek 28 stycznia – kolęda dodatkowa

Początek kolędy w dni powszednie o godz. 16.00, w sobotę o godz. 14.00. Przypominam, że na stole winna się znaleźć woda święcona, którą kapłan pokropi mieszkanie, krzyż, świece i Pismo św. Młodzież i dzieci przygotowują zeszyty z religii.