Peregrynacja

Peregrynacja Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej

 

NAWIEDZENIE OBRAZU PANI JASNOGÓRSKIEJ W PARAFII
ŚW. JÓZEFA 11 XI 1978 R.
ZAPIS W KRONICE PARAFIALNEJ
„Następuje ustawienie obrazu na specjalnym podium wbudowanym w ołtarz polowy na zewnątrz kościoła. Przemówieni ks. kan. Stefana Smaruja wspominał o rozmodlonym ludzie swej Parafii i łaskach otrzymanych w darze nawiedzenia.
Przyjmując obraz wyraziłem radość z obecności Matki naszej wśród nas. „Skądże mi to, że Matka Pana mojego”. Nawiązałem do rocznicy odzyskanie niepodległości naszej ojczyzny i rocznicy Przymierza, jego uroczystego objęcia rządów w naszej archidiecezji- uroczystego ingresu z Maryją.
Ks. bp Michalski celebrował w asyście kilkunastu księży, byłych wikariuszy. Uroczystą Mszę Św. i wygłosił Słowo Boże, apelując o orędownictwo Matki Kościoła w uzyskaniu pozwoleń na potrzebne w naszym mieście kościoły.
Do godz. 21.00 trwały uroczystości na zewnątrz kościoła Swe przemówienia powitalne wygłaszały przedszkolaki dzieci szkolne, ministranci, młodzież, grupy dziewcząt i chłopców, rodziny oazowe, młodzież oazowa.
Od godz. 21.00 przeniesienie obrazu do kościoła i bez przerwy do północy odprawiające się Msze Święte i adoracje poszczególnych stanów.
O północy uroczyste nabożeństwo na cmentarzu. Modlitwy za wszystkich zmarłych i pomordowanych na polach bitew, w łagrach koncentracyjny, w więziennych, za pomordowanych w czasie walk o prawa robotników.
Ludzi niezbyt dużo. Zimno i zmęczenie przerzedziły szeregi wiernych.
Od rana co godzinę Msze Świętej aż do godziny 15.00. Przeniesienie obrazu na zewnątrz kościoła. Pożegnalne nabożeństwo bezpośrednio po Mszy Świętej. O godz. 16.00 wyrusza procesja z obrazem do Parafii św. Ducha przy ul. Kujawskiej 117.
Cześć ludzi rozchodzi się do domów, z resztą przekazanie obrazu na granicy parafii Św. Ducha- OO- ze Zgromadzenia Św. Ducha. Po uroczystym przekazaniu obrazu przy kościele Św. Ducha i my wracamy do domów. Chociaż już zmęczeni ale i uszczęśliwieni ogromną frekwencją ludzi, biorących udział w tej wspaniałej uroczystości. Długo podziwialiśmy wspaniałość dekoracji zarówno domów jak i ulic naszego miasta.
Od OO. Św. Ducha obraz zostanie przewieziony do kościoła akademickiego Klarysek w następnie do parafii OO. Jezuitów….”

Program Misji Świętych
7 – 13 wrzesień 2018 r.
Parafia św. Józefa Rzemieślnika w Bydgoszczy
Caritas Diecezji Bydgoskiej

 

7 września – I Piątek Miesiąca
10.00 – Msza św. z nauką ogólną /Rozpoczęcie Misji św./
16.00 – Msza św. z nauką dla dzieci
17.30 – Nabożeństwo do NSPJ
18.00 – Msza św. z nauką ogólną /Rozpoczęcie Misji św.
20.00 – Nabożeństwo z nauką dla młodzieży
21.00 – Apel Jasnogórski

8 września I Sobota Miesiąca

9.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu – różaniec w intencji owocnych Misji
i Nawiedzenia obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej
10.00 – Msza św. z nauką dla Matek Żywego Różańca
17.30 – Modlitwy wieczorne
18.00 – Msza św. z nauką ogólną
Po Mszy św. procesja na cmentarz parafialny i modlitwy za zmarłych
Na zakończenie Apel Jasnogórski

9 września Niedziela

6.30 – Godzinki ku czci NMP
7.00 – Msza św. z nauką ogólną
9.00 – Msza św. z nauką ogólną
10.30 – Msza św. z nauką dla dzieci
12.00 – Msza św. z nauką ogólną – Msza św. z udziałem Caritas Diecezji
Bydgoskiej
18.00 – Msza św. z nauką dla młodzieży
21. 00 – Apel Jasnogórski

10 września Poniedziałek

9.30 – modlitwy poranne – pacierz misyjny
10.00 – Msza św. z udzieleniem Sakramentu Chorych
Msza św. z udziałem podopiecznych Caritas Diecezji Bydgoskiej
Odwiedziny chorych w domach
17.30 – Modlitwy wieczorne
18.00 Msza św.
Po Mszy św. Droga Krzyżowa ulicami na terenie Parafii /Osiedle Łuczniczki/
Z udziałem Caritas Diecezji Bydgoskiej
Na zakończenie Apel Jasnogórski

11 września Wtorek

9.00 – Spowiedź św.
10.00 – Msza św. z nauką ogólną
17.00 – Spowiedź św.
18.00 – Msza św. z nauką z ogólną – Z udziałem Parafialnych Zespołów Caritas
parafii bydgoskich
Nauka stanowa dla kobiet
21.00 – Apel Jasnogórski

12 września Środa

9.30 – modlitwy poranne
10.00 – Msza św. z nauką z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich
17.30 – Modlitwy wieczorne
18.00 – Msza św. z nauką z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich
Nauka stanowa dla mężczyzn
21.00 – Apel Jasnogórski z udziałem bezdomnych podopiecznych Caritas
Diecezji Bydgoskiej

13 września Czwartek – Dzień zakończenia Misji Świętych

Na każdej Mszy św. Odnowienie przyrzeczeń Chrztu św., dar Odpustu zupełnego i uroczyste błogosławieństwo
9.30 – modlitwy poranne – pacierz misyjny
10.00 – Msza św. z nauką ogólną
17.30 – modlitwy wieczorne – pacierz misyjny
18.00 – Msza św. na zakończenie misji i modlitwy przy krzyżu misyjnym udziałem
Caritas Diecezji Bydgoskiej

PROGRAM NAWIEDZENIA

14 – IX – Piątek – NAWIEDZENIE

16.30 – Nabożeństwo oczekiwania.
17.30 – Powitanie obrazu i Msza św. z udziałem kapłanów pochodzących z parafii
21.00 – Apel Jasnogórski.
22.00 – Nabożeństwo dla Młodzieży /Prowadzone przez grupę pielgrzymkową  “Bydgoski św. Józef rowerem na Jasną Górę”/

23.00 – Modlitwy za zmarłych spoczywających na naszym cmentarzu

24.00 – Pasterka Maryjna – o powołania pod przewodnictwem ks. Rektora Seminarium

15 – IX – Sobota – CZUWANIE Z MARYJĄ

1.00 – 6.00 Czuwanie nocne przy obrazie Matki Bożej Częstochowskiej.
1.00 – 2.00 Osiedle Łuczniczki
2.00 – 3.00 Osiedle Zimne Wody
3.00 – 4.00 ul. Spokojna
4.00 – 5.00 ul. Toruńska
5.00 – 6.00 Caritas Diecezji Bydgoskiej
6.00 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP.
7.00 Msza św.
9.00 Msza św. dla chorych.
11.00 Msza św. dla rodzin z dziećmi /błogosławieństwo dzieci/
13.00 Msza św. Caritas Diecezji Bydgoskiej
15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego i Msza św. na zakończenie nawiedzenia.