Cmentarz

Regulamin cmentarza parafialnego

 

  1. Administratorem cmentarza jest Parafia św. Józefa Rzemieślnika w Bydgoszczy.
  2. Cmentarz parafialny jest miejscem sakralnym.
  3. Zabrania się: zaśmiecania terenu i zrywania zieleni, wycinki drzew i krzewów,   wprowadzania psów, uprawiania handlu, instalowania ławek i obsadzania grobów krzewami bez zgody administracji cmentarza.
  4. Zwiędłe kwiaty, wieńce i stare znicze należy składać w wyznaczonych miejscach.
  5. Ustawianie nagrobków i każda ich zmiana odbywa się po uprzednim zatwierdzeniu projektu w biurze parafialnym. Stare nagrobki należy usunąć na koszt stawiającego.
  6. Kopanie grobów, ekshumacje i obsługę pogrzebu wykonują zakłady pogrzebowe wybrane przez zainteresowanych.
  7. Grób może być ponownie użyty do chowania przed upływem 20 lat w określonym czasie. Opłaty uiszcza się przy pochówku za cały 20-letni okres. Po upływie tego okresu należy uregulować opłaty za następne 20 lat.
  8. Wszelkie rezerwacje miejsc na cmentarzu dokonuje jedynie administrator cmentarza.
  9. Parafia nie odpowiada za uszkodzone nagrobki czy zrabowane mienie, groby podlegają indywidualnemu ubezpieczeniu.
  10. Wszelkie sprawy cmentarne załatwiane są w biurze parafialnym.